O škole

Foto: Gymnázium KolínGymnázium Kolín je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola připravující především pro studium na vysokých školách všech typů. Dle úspěšnosti v přijímacím řízení uchazečů o studium na vysokých školách patříme mezi školy s velmi dobrým renomé. Podle procenta úspěšnosti se řadíme do první čtvrtiny ze 342 českých gymnázií.

Co nabízíme? Slušné a korektní jednání se studenty, kvalitní přípravu pro vysokoškolské studium, rozsáhlou nabídku volitelných seminářů, dle potřeby individuální přístup a spolupráci s rodiči.

Co očekáváme? Složení přijímacích zkoušek, zájem o studium, vstřícnost a slušné chování.

Škola má 16 odborných učeben, chemickou laboratoř, 2 učebny výpočetní techniky, knihovnu, studovnu, 2 tělocvičny, hřiště s umělým povrchem a vlastní jídelnu přímo v budově. Jsme připojeni na INTERNET.

Studium je čtyřleté pro žáky z 9. tříd a osmileté pro žáky z 5. tříd.

Studium končí maturitou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka dle volby maturanta a dalších dvou (dobrovolně tří) volitelných předmětů (může to být další cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, latina, deskriptivní geometrie, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, programování).

Nad povinnou základní dotaci hodin stanovenou učebním plánem posilujeme zejména cizí jazyky, ale i další předměty podle zájmu studentů.

Pro studenty 6. a 7. (2.a 3.) ročníků jsou určeny výměnné pobyty v rakouském Hartbergu a holandském Dongenu. Uskutečňují se i poznávací exkurze do Francie, Velké Británie, Německa a Chorvatska. Cílem těchto aktivit je navázání kontaktů, zdokonalení jazykových dovedností v reálných situacích a poznávání evropské reality.

V 7. a 8. (3. a 4.) ročníku jsou zavedeny volitelné semináře, které pomáhají prohloubit znalosti u těch disciplín, o něž má student eminentní zájem s ohledem na volbu VŠ. Při dostatečném zájmu jsme schopni odborně vést semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, dějepisu, společenských věd, latiny, deskriptivní geometrie, českého jazyka, literatury, programování, psychologie a konverzace v jazyce anglickém, německém či francouzském.

Nejpozději v průběhu 1. ročníku lze učební plán upravit s ohledem na zájem většiny studentů konkrétní třídy.

Co nabízíme nadstandardně?

Široké spektrum jazyků (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, LAT ), v kroužcích jsme schopni nabídnout i španělštinu a italštinu. Jazykové aktivity jsou pravidelně doplňovány zahraničními výměnnými pobyty v Holandsku.

Oblíbený je vodácký výcvik a kroužek vodní a zimní turistiky. Příkladně je organizováno výchovné poradenství. Studentům se zájmem o chemii nabízíme práci ve špičkové laboratoři.

Samozřejmostí je přístup k internetu, škola je pokryta signálem Wifi.

Zájemci mohou relaxovat ve školní posilovně.