O škole

Foto: Gymnázium KolínGymnázium Kolín je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola připravující především pro studium na vysokých školách všech typů. Dle úspěšnosti v přijímacím řízení uchazečů o studium na vysokých školách patříme mezi nejúspěšnější školy. Podle procenta úspěšnosti se řadíme do první čtvrtiny mezi všemi českých gymnázii.

Co nabízíme? Slušné a korektní jednání se studenty, kvalitní přípravu pro vysokoškolské studium, rozsáhlou nabídku volitelných seminářů, dle potřeby individuální přístup a spolupráci s rodiči, přátelské a inspirativní prostředí.

Co očekáváme? Složení přijímacích zkoušek, zájem o studium, vstřícnost a slušné chování.

Studium je čtyřleté pro žáky z 9. tříd a osmileté pro žáky z 5. tříd.

Studium je ukončeno maturitou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky dle volby maturanta a dalších povinně volitelných předmětů.

Nad povinnou základní dotaci hodin stanovenou učebním plánem posilujeme zejména cizí jazyky, ale i další předměty. Od školního roku 2024/25 bude dotace hodin zásadním způsobem upravena ve prospěch volitelných předmětů, hlavně ve 4., maturitním ročníku.

Škola má 16 odborných učeben, chemickou laboratoř, fyzikální laboratoř, biologickou laboratoř, 2 učebny výpočetní techniky, učebny jazyků, učebnu hudební výchovy, učebnu výtvarné výchovy, knihovnu, studovnu, anglickou knihovnu, tělocvičnu, posilovnu, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště na streetball, venkovní stolní tenis, hřiště na beachvolejbal, doskočiště na skok daleký, venkovní učebnu a vlastní jídelnu přímo v budově.

Pro studenty 6. a 7. (2. a 3.) ročníků jsou určeny výměnné pobyty v nizozemském Dongenu. Uskutečňují se i poznávací exkurze do Francie, Velké Británie, Německa, Rakouska a Itálie. Cílem těchto aktivit je navázání kontaktů a zdokonalení jazykových dovedností v reálných situacích.

V 7. a 8. (3. a 4.) ročníku jsou zavedeny volitelné semináře, které pomáhají prohloubit znalosti u těch disciplín, o něž má student zájem s ohledem na volbu VŠ.

Nabízíme široké spektrum jazyků (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ). Ve školním roce 2023/24 máme k dispozici pro výuku americkou lektorku Chanah Haigh v rámci projektu Fulbright Czech Republic 2023. Spolupracujeme se společností P.A.R.K., s níž mohou studenti získat certifikáty B2 a C1 za zvýhodněných podmínek.

Oblíbený je vodácký kurz, dále sportovně turistické kurzy v Itálii nebo lyžařské výcviky pro sekundu v ČR a pro 1. ročníky v Rakousku.

Škola podporuje studenty v jejich zájmech, pravidelně se účastníme sportovních soutěží mezi školami, účastníme se olympiád v jednotlivých předmětech, podporujeme i další zájmové či kulturní aktivity. Naši studenti pravidelně dosahují vynikajících výsledků, mnohdy i na celorepublikové, někdy dokonce i na mezinárodní úrovni.

Na škole působí výchovný poradce (Mgr. D. Plašilová), kariérní poradce (Mgr. I. Čáslavová) a metodik prevence (Mgr. D. Švimberská).