Výtvarný kroužek

Od září 1988 začal jako jeden ze zájmových kroužků pracovat i výtvarný kroužek. Vznikl na základě zájmu studentů čtyřletého studia, neboť v této době ještě předmět VÝV (výtvarná výchova) nebyl zařazen do systému výuky. Existovala pouze jedna skupina s počtem 10 - 15 studentů. Pro činnost tohoto kroužku byly vedením ústavu poskytovány i materiální potřeby. Již v této době se členové výtvarného kroužku účastnili různých výtvarných soutěží na různých úrovních a též i získali různá ocenění.

Obsah výtvarného kroužku se řídil a doposud řídí zájmem jednotlivých studentů o různé výtvarné techniky, které jim může škola zajistit. Kromě konzultací volných prací, tvořených částečně doma a na kroužku, vznikly a vznikají výtvarné práce i tematicky laděné určené pro soutěže. Kromě hlavního cíle výtvarného kroužku - využití volného času pro procvičení a seznámení se základními výtvarnými technikami (kresbou, malbou, modelováním, kombinovanými technikami atd.), má kroužek za úkol i přiblížit výtvarné umění studentům k hlubšímu zájmu a případně ovlivnit jejich budoucí povolání či studium po absolvování školy.

Později, při rozšíření gymnázia i na víceleté studium (7 - 8 let), se výtvarný kroužek rozdělil na dvě skupiny podle věku. Vznikly dva výtvarné kroužky (mladších studentů a starších studentů). Kroužky probíhají ráno dvakrát v týdnu a jsou bezplatné. Ukázky výtvarné činnosti kromě již uvedených soutěží jsou prezentovány v prostorách školy formou výzdoby či průběžných malých výstav.

Členové výtvarného kroužku mají radost z vytvořených výtvarných prací, z dobře využitého volného času i přispěním pro radost ostatních.

Mgr. Roman Plachý,
vedoucí výtvarných kroužků při Gymnáziu Kolín

Příklady výtvarných prací

PF 2021 pro pedagogy od Výtvarného kroužlu