Ochrana osobních údajů

Ve všech zemích Evropské unie platí od 25. 5. 2018 Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation - GDPR), které se týká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje obyvatel evropských zemí. Každá škola je oprávněným správcem osobních údajů ve smyslu tohoto nařízení.

Zatímco některé informace vyžadované po studentech školy jsou dané zákonem (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, státní příslušnost, bydliště), se zpracováním údajů pro jiné povinnosti než jsou zákonné, vyjádří osoba souhlas.

Proto se mění rozsah, specifikace a formuláře souhlasu pro zletilé žáky a zákonné zástupce žáků nezletilých.

Souhlas je svobodný, informovaný, jednoznačný, konkrétní a vědomý projev vůle, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním. Subjekt údajů rozhoduje o tom, zda údaje budou zpracovávány a v jakém rozsahu. Souhlas lze i odvolat.

Informace na webových stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů

Zároveň ve smyslu výše uvedeného nařízení uvádíme jméno a kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů Gymnázia Kolín:

    Martina Wild
    m: 602 534 895
    e-mail: martina.wild@equica.cz

GDPR

29. 8. 2018
291 kB