E-mailové adresy zaměstnanců

Osobní e-maily zaměstnanců odpovídají konstrukci: jmeno.prijmeni@gkolin.cz.
PK = předmětová komise

ředitel gymnázia

PaedDr. Ivo Zachař (zsv, cjl)
ivo.zachargkolin.cz

zástupce ředitele gymnázia

RNDr. Josef Spudil (mat, fyz)
josef.spudilgkolin.cz

učitel

Mgr. Martina Adámková (zmp, tev)
martina.adamkovagkolin.cz

Mgr. Pavel Antoš (fyz, che)
pavel.antosgkolin.cz

Mgr. Jaroslava Běláková (dej, nej; předseda PK NEJ)
jaroslava.belakovagkolin.cz

Mgr. Kristýna Čábelová (mat, fyz; předseda PK FYZ)
kristyna.cabelovagkolin.cz

Mgr. Ilona Čáslavová (anj, zsv)
ilona.caslavovagkolin.cz

Mgr. Michaela Černá (zsv)
michaela.cernagkolin.cz

Mgr. Renata Drahovzalová (anj, ruj)
renata.drahovzalovagkolin.cz

Mgr. Pavlína Hladíková (mat, nej)
pavlina.hladikovagkolin.cz

Mgr. Zuzana Holcmanová (frj)
zuzana.holcmanovagkolin.cz

Mgr. Renata Hoppová (tev)
renata.hoppovagkolin.cz

Mgr. Ondřej Chobot (mat, ict; předseda PK ICT)
ondrej.chobotgkolin.cz

Mgr. Pavlína Kadlecová (tev)
pavlina.kadlecovagkolin.cz

RNDr. Hana Kašparová (mat, deg; předseda PK MAT)
hana.kasparovagkolin.cz

Mgr. Martin Kohoutek (bio)
martin.kohoutekgkolin.cz

Mgr. Adéla Korejtková (anj)
adela.korejtkovagkolin.cz

Mgr. Jiřina Kotyková (cjl, vyv; předseda PK CJL, EST)
jirina.kotykovagkolin.cz

Mgr. Martina Králová (anj)
martina.kralovagkolin.cz

Mgr. Milena Krátká (nej)
milena.kratkagkolin.cz

Mgr. Lubomír Krátký (nej, ruj, huv)
lubomir.kratkygkolin.cz

Mgr. Jitka Křičková (mat, ict)
jitka.krickovagkolin.cz

Ing. Marek Macák (ict)
marek.macakgkolin.cz

PaedDr. Jana Matějková (cjl, zsv; předseda PK ZSV)
jana.matejkovagkolin.cz

Mgr. Lenka Millerová (frj)
lenka.millerovagkolin.cz

Mgr. Michal Müller (cjl, dej, ruj; předseda PK DEJ)
michal.mullergkolin.cz

Mgr. Ing. Eva Myšáková (mat, fyz)
eva.mysakovagkolin.cz

BcA. Zdeněk Němec, DiS. (huv)
zdenek.nemecgkolin.cz

PhDr. Ivo Novák (cjl, dej)
ivo.novakgkolin.cz

Mgr. Jana Nováková (frj, ruj; předseda PK FRJ, RUJ)
jana.novakovagkolin.cz

Mgr. Tomáš Paula, MBA (zmp, tev; předseda PK TEV)
tomas.paulagkolin.cz

Mgr. Lucie Petránková Šafarčíková (cjl, anj)
lucie.petrankova.safarcikovagkolin.cz

Mgr. Daniela Plašilová (anj, tev)
daniela.plasilovagkolin.cz

Mgr. Zuzana Podveská (mat)
zuzana.podveskagkolin.cz

PhDr. Vít Rouč, Ph.D. (dej)
vit.roucgkolin.cz

Mgr. Petra Roučová (bio, che; předseda PK CHE)
petra.roucovagkolin.cz

Mgr. Naděžda Rytinová (bio, che)
nadezda.rytinovagkolin.cz

Mgr. Markéta Seidlová (anj; předseda PK ANJ)
marketa.seidlovagkolin.cz

Mgr. Lenka Spoustová, DiS. (vyv)
lenka.spoustovagkolin.cz

Mgr. Radka Šancová (cjl)
radka.sancovagkolin.cz

Monika Špinková, DiS. (huv)
monika.spinkovagkolin.cz

Mgr. Olga Šuchová (zmp, tev; předseda PK ZMP)
olga.suchovagkolin.cz

Mgr. Dita Švimberská, DiS. (bio, che; předseda PK BIO)
dita.svimberskagkolin.cz

Mgr. Jitka Těmínová (cjl, dej)
jitka.teminovagkolin.cz

RNDr. Jana Zrůstová (mat, fyz)
jana.zrustovagkolin.cz

technicko-hospodářští zaměstnanci

Václav Libich (školník)
vaclav.libichgkolin.cz

Ing. Lucie Libichová (účetní)
lucie.libichovagkolin.cz

Miluše Staňková (hospodářka a personalistka školy)
miluse.stankovagkolin.cz

Iva Šolarová (vedoucí školní jídelny)
iva.solarovagkolin.cz