E-mailové adresy zaměstnanců

Osobní e-maily zaměstnanců odpovídají konstrukci: jmeno.prijmeni@gkolin.cz.
PK = předmětová komise

ředitel gymnázia

PaedDr. Ivo Zachař (zsv, cjl)
ivo.zachargkolin.cz

zástupce ředitele gymnázia

RNDr. Josef Spudil (mat, fyz)
josef.spudilgkolin.cz

učitel

Mgr. Martina Adámková (zmp, tev)
martina.adamkovagkolin.cz

Mgr. Pavel Antoš (fyz, che)
pavel.antosgkolin.cz

Mgr. Jaroslava Běláková (dej, nej; předseda PK NEJ)
jaroslava.belakovagkolin.cz

Mgr. Kristýna Čábelová (mat, fyz; předseda PK FYZ)
kristyna.cabelovagkolin.cz

Mgr. Ilona Čáslavová (anj, zsv)
ilona.caslavovagkolin.cz

Mgr. Martina Čechová (frj, zsv)
martina.cechovagkolin.cz

Mgr. Renata Drahovzalová (anj, ruj)
renata.drahovzalovagkolin.cz

Mgr. Pavlína Hladíková (mat, nej)
pavlina.hladikovagkolin.cz

Mgr. Zuzana Holcmanová (frj)
zuzana.holcmanovagkolin.cz

Mgr. Ondřej Chobot (mat, ict; předseda PK ICT)
ondrej.chobotgkolin.cz

RNDr. Hana Kašparová (mat, deg; předseda PK MAT)
hana.kasparovagkolin.cz

Mgr. Martin Kohoutek (bio)
martin.kohoutekgkolin.cz

Mgr. Adéla Korejtková (anj)
adela.korejtkovagkolin.cz

Mgr. Jiřina Kotyková (cjl, vyv; předseda PK CJL)
jirina.kotykovagkolin.cz

Mgr. Martina Králová (anj)
martina.kralovagkolin.cz

Mgr. Milena Krátká (nej)
milena.kratkagkolin.cz

Mgr. Lubomír Krátký (nej, ruj, huv)
lubomir.kratkygkolin.cz

Mgr. Jitka Křičková (mat, ict)
jitka.krickovagkolin.cz

Ing. Marek Macák (ict)
marek.macakgkolin.cz

PaedDr. Jana Matějková (cjl, zsv; předseda PK ZSV)
jana.matejkovagkolin.cz

Mgr. Michal Müller (cjl, dej; předseda PK DEJ)
michal.mullergkolin.cz

Mgr. Ing. Eva Myšáková (mat, fyz)
eva.mysakovagkolin.cz

PhDr. Ivo Novák (cjl, dej)
ivo.novakgkolin.cz

Mgr. Jana Nováková (frj, ruj; předseda PK FRJ)
jana.novakovagkolin.cz

Mgr. Tomáš Paula, MBA (zmp, tev)
tomas.paulagkolin.cz

Mgr. Roman Plachý (vyv, obv)
roman.plachygkolin.cz

Mgr. Daniela Plašilová (anj, tev)
daniela.plasilovagkolin.cz

Mgr. Zuzana Podveská (mat)
zuzana.podveskagkolin.cz

Mgr. Petra Roučová (bio, che; předseda PK BIO)
petra.roucovagkolin.cz

Mgr. Naděžda Rytinová (bio, che; předseda PK CHE)
nadezda.rytinovagkolin.cz

Mgr. Markéta Seidlová (anj; předseda PK ANJ)
marketa.seidlovagkolin.cz

Mgr. Radka Šancová (cjl)
radka.sancovagkolin.cz

Mgr. Jana Škarková (zsv, tev; předseda PK TEV)
jana.skarkovagkolin.cz

Monika Špinková, DiS. (hv; předseda PK EST)
monika.spinkovagkolin.cz

Mgr. Olga Šuchová (zmp, tev; předseda PK ZMP)
olga.suchovagkolin.cz

Mgr. Dita Švimberská, DiS. (bio, che)
dita.svimberskagkolin.cz

Mgr. Magdalena Vlasáková (cjl, dej)
magdalena.vlasakovagkolin.cz

RNDr. Jana Zrůstová (mat, fyz)
jana.zrustovagkolin.cz

technicko-hospodářští zaměstnanci

Václav Libich (školník)
vaclav.libichgkolin.cz

Ing. Lucie Libichová (účetní)
lucie.libichovagkolin.cz

Miluše Staňková (hospodářka a personalistka školy)
miluse.stankovagkolin.cz

Iva Šolarová (vedoucí školní jídelny)
iva.solarovagkolin.cz