Školní seznam maturitních témat

předmět: Anglický jazyk, Biologie, Dějepis, Deskriptivní geometrie, Francouzský jazyk, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis

Zeměpis

 • Vliv astronomických jevů a planetárních pohybů na praktický život člověka.
 • Školní atlas dnešního světa jako kartografické dílo.
 • Tvary zemského povrchu modelované endogenními a exogenními silami (konkrétní příklady).
 • Globální hrozby jako důsledky lidské činnosti.
 • Problematika zemí tropického pásu – ekonomika, demografie, životní a sociální klima (konkrétní příklady – regiony, země tropického pásu)
 • Austrálie a Oceánie – geografická charakteristika
 • Arktida a Antarktida - přírodní zajímavost, ekonomická kořist.
 • Subsaharská Afrika - bída, hlad, nemoci, ozbrojené konflikty.
 • Islám je představován médii jako hrozba. Je to skutečně tak? Ostatní náboženství světa.
 • Čína - nastupující velmoc s četnými problémy.
 • Indie - příklad budoucí regionální supervelmoci.
 • Rusko – kolos na hliněných nohou?
 • USA - nejsilnější světová ekonomika.
 • Balkán - etnicko-náboženský kotel.
 • Středomoří - kolébka civilizace, most mezi kulturami, ráj turistů i stoka Evropy.
 • Rýn - dopravní tepna spojující vyspělé oblasti Západní Evropy.
 • Japonsko - jak z mála získat hodně.
 • Latinská Amerika – od Kolumba po současnost.
 • Globální trendy světové ekonomiky.
 • Energie - hybná síla současného světa.
 • Světový turistický komplex. Také Česká republika má turistům co nabízet, ale často neví jak.
 • Kolín jako centrum spádové oblasti.
 • Fyzickogeografická charakteristika České republiky.
 • Ekonomika České republiky.
 • Teorie krajiny na konkrétních příkladech z ČR (Podkrušnohoří, České středohoří, Kolínsko apod.)
 • EU - historické, kulturní a sociální hodnoty integrace, myšlenky evropanství proti euroskepticismu. OSN – příklady dalších mezinárodních integrací.
 • Demografie a sídelní geografie: populace - její vývoj jako jeden z globálních problémů, biologické, kulturní, ekonomické znaky, vznik a definice sídel, druhy sídel, sídelní struktury světa.
 • Politická geografie – státy závislé a nezávislé, státy podle vnitřního uspořádání, podle formy vlády, podle státního zřízení, podle míry demokracie, státní hranice atd.

generuj pdfuložit jako pdf