Školní seznam maturitních témat

předmět: Anglický jazyk, Biologie, Dějepis, Deskriptivní geometrie, Francouzský jazyk, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis

Informatika

 • Číselné soustavy
 • Počítačové sítě
 • Internet
 • E-mail
 • Klientské aplikace pro e-mail a web
 • Bezpečnost, elektronický podpis
 • Počítače a zákony
 • Tabulkový editor I. (formátování, grafy)
 • Tabulkový editor II. (vzorce, třídění)
 • Textový editor I. (formátování, typografie)
 • Textový editor II. (týmová práce, hromadná korespondence)
 • Historie počítačů
 • Hardware osobního počítače
 • Vstupní zařízení
 • Výstupní zařízení
 • Operační systém, Microsoft Windows
 • Matematický software
 • HTML
 • PHP I. (syntaxe, proměnné, podmínka)
 • PHP II. (cykly, funkce, procedury)
 • MySQL (Relační databáze)
 • Počítačová grafika

generuj pdfuložit jako pdf