Školní seznam maturitních témat

předmět: Anglický jazyk, Biologie, Dějepis, Deskriptivní geometrie, Francouzský jazyk, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis

Biologie

 • Prokaryotická a eukaryotická buňka – složení a funkce organel
 • Základní funkce buněk, dělení buněk
 • Pletiva a tkáně
 • Viry, bakterie, sinice
 • Rostlinné orgány - kořen, stonek, list, květ, plod
 • Fyziologie a rozmnožování rostlin
 • Nižší rostliny - řasy
 • Vyšší rostliny – výtrusné - mechorosty, kapraďorosty
 • Vyšší rostliny – semenné - nahosemenné a krytosemenné rostliny (jednoděložné a dvouděložné)
 • Houby (Fungi) a lišejníky
 • Jednobuněční živočichové (prvoci)
 • Ontogenetický vývin mnohobuněčného organismu, houby (Porifera), žahavci
 • Ploštěnci, hlísti
 • Měkkýši, kroužkovci
 • Členovci
 • Ostnokožci, strunatci - pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí, paryby
 • Strunatci - ryby, obojživelníci, plazi
 • Strunatci – ptáci, savci
 • Soustava opěrná a pohybová
 • Tělní tekutiny, soustava oběhová a lymfatická, imunitní systém
 • Soustava dýchací a trávicí
 • Soustava vylučovací, kůže
 • Soustava nervová a smyslová
 • Soustava žláz s vnitřní sekrecí
 • Rozmnožovací soustava muže a ženy, těhotenství, porod, ontogeneze člověka
 • Molekulární základy dědičnosti, genetika buněk
 • Základy genetiky – základní pojmy, Mendelovy zákony, autozomální a gonozomální dědičnost, chromozomové určení pohlaví, genetika populací, mutace
 • Člověk a dědičnost, řešení úloh z genetiky
 • Základní ekologické pojmy, vztahy mezi prostředím a organismy, člověk a prostředí, vliv člověka na životní prostředí
 • Minulost Země, vývoj organismů

generuj pdfuložit jako pdf