Středočeský kraj
Vstoupit do systému Bakaláři
Vstoupit do GymInfo
Logo školy
rss kanál

Školní seznam maturitních témat

předmět: Anglický jazyk, Biologie, Český jazyk, Dějepis, Deskriptivní geometrie, Francouzský jazyk, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis

Biologie

 • Pletiva a tkáně
 • Kořen, stonek, list, květ, plod
 • Nižší rostliny
 • Charakteristika vyšších rostlin (jednoděložné, dvouděložné), mechorosty, kapraďorosty
 • Nahosemenné a krytosemenné rostliny
 • Fyziologie a rozmnožování rostlin
 • Jednobuněční
 • Vývoj mnohobuněčného organismu, houby (PORIFERA), žahavci
 • Ploštěnci, hlísti
 • Měkkýši, kroužkovci
 • Členovci
 • Ostnokožci, pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí
 • Paryby, ryby, obojživelníci
 • Plazi, ptáci, savci
 • Soustava opěrná a pohybová
 • Soustava oběhová a lymfatická, imunitní systém
 • Soustava dýchací a trávicí
 • Soustava nervová a smyslová
 • Soustava žláz s vnitřní sekrecí
 • Rozmnožovací soustava muže a ženy
 • Soustava vylučovací (ledviny, kůže)
 • Molekulární základy dědičnosti
 • Dědičnost mnohobuněčných organismů
 • Člověk a dědičnost, řešení úloh z genetiky
 • Prokaryotická a eukaryotická buňka – složení a funkce organel
 • Základní funkce buněk, dělení buněk
 • Houby (FUNGI) a lišejníky
 • Viry, bakterie, sinice
 • Základní ekologické pojmy, vztahy mezi prostředím a organismy, člověk a prostředí, vliv člověka na životní prostředí
 • Minulost Země, vývoj organismů

generuj pdfuložit jako pdf

 
najdete nás na facebooku