Školní seznam maturitních témat

předmět: Anglický jazyk, Biologie, Dějepis, Deskriptivní geometrie, Francouzský jazyk, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis

Chemie

 • Stavba atomu, periodická soustava prvků
 • Chemická vazba, třídění látek
 • Chemická kinetika, chemické rovnováhy, termochemie
 • Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku
 • Roztoky, teorie kyselin a zásad, pH, hydrolýza solí
 • p - prvky (VIII.A – VI.A skupina)
 • p - prvky (V. – III.A skupina)
 • s - prvky
 • d - prvky (VIII.B skupina)
 • d - prvky (kromě VIII.B skupiny), f - prvky
 • Úvod do organické chemie, surovinové zdroje organických sloučenin
 • Acyklické uhlovodíky (alkany, alkeny, alkadieny, alkyny)
 • Cyklické uhlovodíky (cykloalkany, areny)
 • Halogenderiváty, organoprvkové sloučeniny
 • Dusíkaté deriváty
 • Kyslíkaté deriváty (hydroxysloučeniny, ethery a jejich sirné obdoby, karbonylové sloučeniny)
 • Kyslíkaté deriváty (karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty, deriváty kyseliny uhličité)
 • Syntetické makromolekulární látky
 • Heterocyklické sloučeniny, alkaloidy
 • Lipidy, metabolismus lipidů
 • Izoprenoidy (terpeny, steroidy)
 • Sacharidy
 • Bílkoviny, metabolismus bílkovin
 • Nukleové kyseliny, metabolismus nukleových kyselin
 • Enzymy, vitamíny, hormony
 • Barviva, léčiva, pesticidy
 • Chemické složení a chemické děje v živých soustavách
 • Metabolismus sacharidů

generuj pdfuložit jako pdf