Školní seznam maturitních témat

předmět: Anglický jazyk, Biologie, Dějepis, Deskriptivní geometrie, Francouzský jazyk, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis

Fyzika

 • Klasická kinematika
 • Klasická dynamika
 • Mechanická práce a energie
 • Gravitační pole
 • Mechanika tuhého tělesa
 • Mechanika kapalin a plynů
 • Základy molekulové fyziky a termodynamiky
 • Struktura a vlastnosti plynů
 • Struktura a vlastnosti pevných látek
 • Struktura a vlastnosti kapalin
 • Změny skupenství látek
 • Kmitání mechanického oscilátoru
 • Mechanické vlnění
 • Elektrické pole
 • Elektrický proud v kovech
 • Obvody stejnosměrného proudu
 • Elektrický proud v polovodičích, elektrolytech, v plynech a ve vakuu
 • Magnetické pole
 • Střídavý elektrický proud
 • Elektromagnetické kmitání a vlnění
 • Vlnové vlastnosti světla
 • Zobrazování optickými soustavami
 • Kvantová fyzika a elektromagnetické záření
 • Speciální teorie relativity
 • Jaderná fyzika

generuj pdfuložit jako pdf