Školní seznam maturitních témat

předmět: Anglický jazyk, Biologie, Dějepis, Deskriptivní geometrie, Francouzský jazyk, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis

Deskriptivní geometrie

 • Kótované promítání. Zobrazení bodů, přímek, rovin
 • Kótované promítání. Průniky přímek a rovin
 • Mongeovo promítání. Zobrazení bodu a přímky
 • Mongeovo promítání. Zobrazení roviny
 • Mongeovo promítání. Důležité přímky v rovině
 • Mongeovo promítání. Vzájemná poloha, průsečnice rovin
 • Mongeovo promítání. Metrické úlohy – sklápění roviny
 • Mongeovo promítání. Metrické úlohy – otočení roviny
 • Zobrazení kolmého hranolu, jehlanu
 • Zobrazení kosých těles
 • Řez hranolu rovinou
 • Řez jehlanu rovinou
 • Průnik přímky s tělesem
 • Zobrazení válce a kužele
 • Zobrazení koule, řez kulovou plochou
 • Eliptický řez válce, kužele
 • Parabolický a hyperbolický řez na kuželi
 • Definice, vlastnosti, určení a konstrukce elipsy
 • Definice, vlastnosti, určení a konstrukce paraboly
 • Definice, vlastnosti, určení a konstrukce hyperboly
 • Kolmá axonometrie. Zobrazení bodu
 • Kolmá axonometrie. Zobrazení přímek a rovin, vzájemná poloha útvarů
 • Kolmá axonometrie. Metrické úlohy
 • Kosoúhlé promítání. Zobrazení bodu, přímky, roviny, polohové úlohy
 • Technické kosoúhlé promítání

generuj pdfuložit jako pdf