Středočeský kraj
Vstoupit do systému Bakaláři
Vstoupit do GymInfo
Logo školy
rss kanál
Právě probíhá 1. hodina, která skončí za 41 minut.

Školní seznam maturitních témat

předmět: Anglický jazyk, Biologie, Český jazyk, Dějepis, Deskriptivní geometrie, Francouzský jazyk, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis

Český jazyk

 • Nejstarší literární projevy očima dnešního čtenáře (literatury starověkých civilizací, Bible).
 • Literatura doby antiky jako věčný zdroj uměleckého prožitku, poznání a inspirace.
 • Typické rysy písemnictví období středověku - jeho přínos pro dnešního čtenáře (doba románská a gotická v Evropě, významná mimoevropská kulturní centra).
 • Od nejstarších literárních projevů na našem území až k literatuře období husitství.
 • Evropská literatura ve znamení renesance, humanismu a reformace – změna postavení literatury ve společnosti.
 • Česká literatura ve znamení reformace, humanismu a baroka.
 • Světová literatura od doby barokní ke klasicismu a osvícenství.
 • České národní obrození - významný mezník v dějinách národa a literatury. (I. a II. fáze NO)
 • Vyvrcholení českého národního obrození v dílech Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Josefa Kajetána Tyla a Karla Havlíčka Borovského, dílo Karla Hynka Máchy; odraz jejich díla v pracích pozdějších autorů.
 • Podoby romantismu ve světové literatuře 19. století.
 • Realismus ve světové literatuře 19. století.
 • Moderní umělecké směry na konci 19. století a na počátku 20. století.
 • Česká literatura ve znamení májovců, ruchovců a lumírovců a její vztah ke světu.
 • Realismus a naturalismus v české literatuře.
 • Česká literatura od přelomu století do roku 1918 a její vztah ke světu (česká moderna, generace buřičů a další).
 • Avantgarda a tradice ve světové literatuře 1. poloviny 20. století.
 • Osobnosti české poezie v letech 1918 - 1948.
 • Cesty české prózy v letech 1918 - 1948.
 • První světová válka ve světové a české literatuře.
 • Obraz tragédie druhé světové války ve světové a české literatuře.
 • Světová literatura 2. poloviny 20. století.
 • Obraz proměny společnosti v české literatuře po roce 1948 až do 60. let 20. století.
 • Obraz proměny společnosti v české literatuře od 70. let 20. století.
 • Vývoj českého dramatu ve 20. století.
 • Proměny světového dramatu v 19. a 20. století.

generuj pdfuložit jako pdf

 
najdete nás na facebooku